Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog programa putovanja i Ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

Ugovor o zaključenom turističkom aranžmanu u pismenom obliku potpisuje s jedne strane organizator, a s druge strane putnik. U ime putnika Ugovor može potpisati roditelj/staratelj čenika koji putuje (ako se Ugovor potpisuje pojedinačno) ili škola (ovlaštena osoba u školi za potpis Ugovora). Ugovor se smatra zaključenim i punovažećim, a ponuda prihvaćena nakon uplate akontacije, što podrazumijeva da je roditelj/staratelj upoznat sa svim uvjetima i odredbama ponude, programom i uvijetima putovanja.

OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator putovanja dužan je provesti program prema opisu aranžmana u programu i brinuti se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom. U slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, organizator isključuje svaku odgovornost.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan podmiriti troškove aranžmana u skladu s ovim Uvjetima. Putnik je dužan osobno se pobrinuti da njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje kao i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza putnik (učenik) sam odgovara i snosi posljedice za počinjenu štetu, a roditelj se obvezuje podmiriti istu.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani i prijevozna sredstva opisani su na ponuđenom programu. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim zemljama su različiti i neusporedivi.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA

Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijena aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkulativnog, grupi se obračunava nadoplata za prazna mjesta u autobusu do kalkulativnog broja.

CIJENA PUTOVANJA

Cijena putovanja je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promjene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izralčunata cijena putovanja – gorivo, tečaj Eura…

OTPLATA PUTOVANJA

Otplata putovanja vrši se uplatom gotovine na blagajni Agencije ili na njen žiro-račun, čekovima građana ili kreditnom karticom. Putovanje se može platiti u ratama, a prethodno u dogovoru sa Agencijom. Prva rata je ujedno i akontacija i prijava za putovanje. Za putnike koji se ne pridržavaju uvjeta otplate Agencija nije dužna osigurati mjesto u hotelu, brodu, autobusu….te ima pravo otkazati putovanje uz naplatu troškova.

Troškovi putovanja podmiruju se u cijelosti do 15 dana prije puta, osim ako nije drugačije određeno.

PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Cijene aranžmana ne uključuju dodatna putna osiguranja. Prema Zakonu o turističkoj djelatnosti organizator mora uz nadoplatu ponuditi putniku putno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu – dodatno zdravstveno osiguranje, osiguranje otkaza putovanja, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage.

Podrobnije podatke vezano uz dodatna osiguranja možete dobiti u Agenciji. Filida preporučuje svojim putnicima paket osiguranja kod Allianz Zagreb osiguravajućeg društva čiji je i zastupnik.

ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE

Odustajanje POJEDINCA od putovanja obzirom na razlog – za troškove nastale do trenutka odustajanja Agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 • od 90 do 75 dana prije puta 20 %
 • od 74 do 30 dana prije puta 40 %
 • od 29 do 15 dana prije puta 60 %
 • od 14 do 8 dana prije puta 80 %
 • od 7 do 0 dana prije puta 90 %

Za autobusne ture:

 • 100 % za avionske ture
 • 100 % za brodske ture

Nedolazak na putovanje bez prethodne pismene obavijesti, bez obzira na razlog odustajanja, Agencija zadržava 100 % iznosa. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom u poslovnicu Agencije.
Odustajanje GRUPE ili dijela grupe (5 ili više osoba) mora se pismeno prijaviti u poslovnici FILIDE. U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova, Agencija od pune cijene putovanja zadržava slijedeće iznose:

 • do 90 dana prije puta 20 %
 • do 75 dana prije puta 60 %
 • od 74 do 30 dana prije puta 90 %
 • do 30 dana prije puta 100 %

PLAĆANJE

Plaćanje se može izvršiti gotovinom na blagajni agencije, uplatnicom na žiro-račun agencije ili na rate putem kreditnih i maestro kartica. Za dodatne informacije oko naknada za plaćanje putem kreditnih kartica molim obratite se Agenciji. Za svako putovanje sklapa se ugovor sa putnikom, a ovi Opći uvjeti su prilog tom ugovoru.

OSTALI UVJETI

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako dođe do izvanrednih okolnosti koje se ne mogu unaprijed predvidjeti i otkloniti. Smještaj se može zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije na teret organizatora. Organizator može izvršiti promjenu izleta po danima.

JAMČEVINA

Jamčevina turističkih paket aranžmana osigurana je u HOK osiguravajućem društvu.

PRITUŽBE I ARBITRAŽA

Putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neiskorištenih usluga, a najviša naknada po prigovoru može doseći iznos cijene aranžmana. Kupac se odriče prava na naknadu idealne štete.
Za pritužbe kupac se može obratiti na tel 01 4616520 ili pismeno putem maila incident@filidatravel.hr ili slanjem pošte na adresu Agencije
Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zagrebu.