Priprema bolesnika za transplantaciju bubrega-posebnosti tijekom COVID-19 pandemije