4. Kongres Hrvatskog društva za tumore glave i vrata

15.-17.11.2018Sheraton Zagreb Hotel, Zagreb, Hrvatska

Glavna tema kongesa biti će nove preporuke u liječenju malignih melanoma. Zasebnu cjelinu kongresa čine i izlaganja medicinskih sestara i drugih stručnjaka na temu nutricijske potpore i palijativne skrbi bolesnika s tumorima glave i vrata. Detaljan program kongresa slijedi uskoro.

U sklopu kongresa održati će se i predstavljanje udžbenika “Tumori glave i vrata”. Tema ovog udžbenika je cjelovit i sveobuhvatan pristup u dijagnostici, liječenju, ali i posebnostima zdravstvene njege i prehrane bolesnika sa tumorima glave i vrata.

Očekujemo da se ponovno okupimo u što većem broju i veselimo se Vašim izlaganjima kojima ćemo ponovno razmijeniti naša iskustva i unaprijediti naše znanje.

web stranica