3. Međunarodni tečaj I. kategorije trajne medicinske izobrazbe

22.-23.09.2017Opća bolnica "dr. Josip Benčević", Slavonski Brod, Hrvatska

Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek i Odjel za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Opće bolnice «Dr. Josip Benčević» u Slavonskom Brodu organiziraju međunarodni tečaj trajne izobrazbe I. kategorije na temu «OSA dječje dobi – dijagnostika i terapija».

Tečaj je namjenjen liječnicima i doktorima dentalne medicine, specijalistima i specijalizantima koji se bave problematikom opstruktivne apneje u spavanju, prvenstveno: otorinolaringolozima, pedijatrima, maksilofacijalnim kirurzima, neurolozima, psihijatrima, internistima, pulmolozima, anesteziolozima i liječnicima obiteljske medicine.

web stranica