15. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ENDOSKOPSKU KIRURGIJU I 3. SIMPOZIJ DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA DIGESTIVNE KIRURGIJE – ODGOĐENO!

28.-31.10.2020Hotel Falkensteiner Funimation, Zadar

web stranica