15. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ENDOSKOPSKU KIRURGIJU I 3. SIMPOZIJ DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA DIGESTIVNE KIRURGIJE

28.-31.10.2020Hotel Falkensteiner Funimation, Zadarweb stranica