15. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ENDOSKOPSKU KIRURGIJU I 3. SIMPOZIJ DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA DIGESTIVNE KIRURGIJE

13.-16.05.2020Hotel Falkensteiner Funimation, Zadar

web stranica