COVID-19 – informacije za putnike

Putnik je dužan informirati se o trenutnoj situaciji na službenoj stranici MVEP-a, a prije uplate aranžmana.

Po uplati, smatra se da je putnik suglasan s istim te da će se o svom trošku pobrinuti za eventualni PCR ili genski test, te je dužan, ako i gdje je potrebno, isti pokazati prije samog leta ili ulaska na bilo koju od destinaciju predviđenih programom putovanja. Filida ne snosi odgovornost u slučaju pozitivnog testa na COVID-19 ali će asistirati u korist putnika a prema avio kompaniji da se putniku izda voucher za korištenje u budućnosti.

Za vrijeme trajanja pandemije, putnik može besplatno otkazati putovanje do 45 dana prije putovanja u slučaju da se:
1. destinacija za koju je putnik uplatio putovanje zatvori za državljane RH unutar datuma predviđenih za naše putovanje
2. ili se uvede obavezna samoizolacija od 14 dana za putnike iz RH unutar datuma predviđenih za naše putovanje
3. ili se uvedu još neke dodatne, strože, restrikcije za gradjane RH, a koje nisu bile na snazi prilikom uplate aranžmana

Ukoliko se destinacija za koju je putnik uplatio putovanje zatvori za putnike iz RH ili uvede obavezna samoizolacija u trajanju od 14 dana na destinaciji ili se uvedu dodatne, strože mjere u periodu od 30-1 dan prije putovanja, putniku se izdaje voucher na uplaćeni iznos  koji može iskoristiti za bilo koji uplaćeni aranžman gdje je glavni organizator Filida. Voucher se izdaje samo u slučaju ukoliko je Filida već platila sve troškove za putnika i od dobavljača usluge za putnika dobila voucher. Ukoliko nije, putniku će isplatiti 100% povrat.

Svi putnici koji uplate putovanje, a isto bude otkazano od strane Filide bilo zbog broja putnika ili otkazanog leta, imaju pravo na 100% povrat novca. Navedeno se odnosi na sve nove rezervacije u 2021.godini.