16. STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE

VARAŽDIN, 26.- 28. listopad 2017.g

Hotel  TURIST ***

,, NOVE TEHNOLOGIJE U OPERACIJSKOJ SALI”

 

Cilj skupa

Okupiti operacijske sestre

Prezentacija postojećih saznanja

Usvojiti novosti u struci

Promocija struke

 

Teme skupa:

Nove tehnologije u operacijskoj sali

 

Sažetci:

Sažetke slati na mail adresu: marin.repustic@sk.t-com.hr do 30. rujna 2017.g.

 

Organizacijski odbor;

Ivanka Budiselić – Vidaić predsjednica HDOS
Slavica Berić, predsjednica HNSS
Nevenka Lukavski, dopresjednica HDOS

Stručno povjerenstvo;

Marin Repustić , Renata Habeković , Božica Ilijač, Nedeljka Kartelo, Ksenija Stanić, Željka Vondraček, Karmen Dragović, Anica Sekovanić, Ruža Mlinarić, Damir Poljak,  Maja Bahin, Anita Gabud, Darja Marcelj, Ružica Martinuš, Nataša Skupnjak, Jadranka Drvar, Marijan Križanec, Marina Plantak , Mirna Vrček

 Program;

ČETVRTAK, 26.10. 2017

10.00 – SVEČANO OTVARANJE

10.45. Nove tehnologije u operacijskoj Sali

Radno predsjedništvo: Željka Vondreček, Christine Butorac Zubak, Ksenija Stanić

 

Mišljenja i stavovi studenata studija sestrinstva o djelokrugu rada operacijske sestre

Dr.sc. Marijana Neuberg, v.pred., SVEUČILIŠTE SJEVER

Anica Sekovanić, mag.med.techn., OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

E – VITA otvoreni sustav
Christine Butorac Zubak, Marina Flego Divković, Milena Janus, Ivanka Budiselić Vidaić,
Centar operacijske sale i sterilizacije Sušak, KBC RIJEKA

 

Uvođenje minimalno invazivnih operacijskih tehnika u traumatološkoj sali Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica

Željka Vondraček, mag. med. techn. Operacijski blok , OPĆA BOLNICA KOPRIVNICA

 

Primijena 3D pisača u otorinolaringologiji

Tanja Panić, bacc.med.techn., Ines Dobrović, bacc.med.techn.,

Jasna Arbanas, bacc.med.techn., Klinika za otorinolaringologiju, KBC RIJEKA

 

Unapređenje perioperativne skrbi tehnološkim napretkom u neurokirurgiji
Vesna Svirčević, mag.med.teh.
Klinika za neurokirurgiju, KBC SESTRE MILOSRDNICE

 

Zdravstvene tehnologije – garancija sigurnosti bolesnika u operacijskoj sali

Marin Repustić,mag.univ.admin.sanit., dipl. med. techn. – O.B. „ Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Ivanka Budiselić Vidajić, mag.med.techn. – KBC Rijeka

Božica Ilijač, dipl. med. techn. – KBC Zagreb

Slavica Berić, dipl. med. techn. – KBC Zagreb

Ksenija Stanić, univ.mag.admin.sanit., dipl. med. techn. – Klinika za tumore, KBC „

Sestre milosrdnice“

 

TAMIS – metoda izbora za liječenje određenih tipova tumora rektuma

Nataša Skupnjak, dipl.med.sestra, Maja Buhin, dipl.med.sestra

Centar operacijske sale sa sterilizacijom, OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

SPONZORSKO PREDAVANJE: TAKEDA

13.30 – RUČAK

14.30 Radno predsjedništvo: Vesna Svirčević, Nada Dikšić, Kristina Krvarić

 

Minimalno invazivna fiksacija kralježnice

Leona Solerti, bacc.med.techn., Centar operacijske sale sa sterilizacijom, OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

Principi rada operacijske sestre kod operacijskih zahvata s HIPEC-OM
Marija Vajda, bacc.med.techn., Ante Kardum, med.tehničar, Gabrijela Bajramović,
bach.med.techn., Klinika za kirurgiju, KBC SESTRE MILOSRDNICE

 

Intervencije i zadaci operacijske sestre kod operacije penektomije s regionalnom limfadenektomijom

Krsitina Krvarić, KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA

 

Principi rada operacijske sestre kod laserskih zahvata

Štefica Paljug, bacc.med.techn., Gabriela Bajramović, bacc.med.techn.,

Jasna Miličević, bacc.med.techn.
Klinika za kirurgiju, KBC SESTRE MILOSRDNICE

 

Suvremena tehnologija u dječjoj neurokirurgiji

Maja Miletić, Nada Dikšić, Lucija Mioč, Đurđica Glogovec, Nadica Borovec

Klinika za neurokirurgiju, KBC ZAGREB

 

Endoskopsko liječenje vezikoureteralnog refluksa na klinici za dječju kirurgiju, KBC Rijeka

Lucija Morić, bacc.med.techn. , OPERACIJSKA DVORANA, KLINIKA ZA DJEČJU KIRURGIJU, KBC RIJEKA

 

Centralni operacijski blok Županijske bolnice Čakovec – prezentacija bloka

Tina Kresonja, bacc.med.techn., Štefanija Rešetar, bacc.med.techn.,
Centralni operac, ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

 

PETAK, 27.10. 2017.

10.00 Perioperacijska skrb – ostale teme

Radno predsjedništvo: Božica Ilijač, Halima Podrug,Snježana Rohaček

 

Moderne tehnologije u rješavanju neurovaskularnih bolesti – zadaci i specifičnosti operacijske sestre

Božica Ilijač, dipl.med.tech

 

Zadaci operacijske sestre kod operacije uretroplastike

Dominik Tomičić, bacc.med.techn.,Antonijo Gavran, med.tech.,

Klinika za urologiju, KBC ZAGREB

 

Zadaci medicinske sestre kod ureterorenoskopije i fleksibilne ureterorenoskopije

Božena Baksa, Dragana Hohšteter,

Centralni blok – urološka operacijska sala,

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

Laparoskopska histerektomija

Anita Gabud, mag. med. techn, Centar operacijske sale sa sterilizacijom –

ginekološka operacija

 

Kompetencije operacijske sestre kod operacije rascjepa usne i nepca

Alma Zlački, bacc.med.techn., Operacijski blok, KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA

 

Proksimalni humeralni čavao

Jelena Okreša, bacc.med.techn.,Štefanija Rešetar, bacc.med.techn.,

Centralni operacijski blok, ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

 

Eutanazija- dali bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti pomažemo operacijom?

Snježana Rohaček, bacc.med.techn., OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I

BOLNICA

RATNIH VETERANA, Ivana Potesak, bacc.med.techn., Kliika za tumore – Centar za

maligne bolesti, KBC SESTRE MILOSRDNICE

Melisanda Dragun, bacc.med.techn., OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

 

SPONZORSKO PREDAVANJE J&J

13.30 – RUČAK

14.30 SASTANAK HDOS – a

 

POSTERI

Pristup djetetu s poteškoćama u razvoju u operacijskoj dvorani – posterska prezentacija

Halima Podrug, mag.med.tech.,Irena Barberić, mag.med.teh.

Klinika za dječju kirurgiju, KBC RIJEKA

 

Edukacija i intervencije operacijske sestre kod operacija stabilizacije kralješnice

Sanja Lešnjak, Klinika za neurokirurgiju, KBC SESTRE MILOSRDNICE

 

 

Tehnički organizator;

Filida putnička agencija /  www.filidatravel.hr

E-mail: jelena@filidatravel.hr

01/ 46 16 520

 

Smještaj:

  • Cijena paket aranžmana iznosi 1.590,00 KN
  • Nadoplata za 1/1 sobu za 2 noći iznosi 200,00 KN

 

Kotizacija iznosi 600,00 KN

* kotizacija nije uključena u cijenu paket aranžmana

HDOS