14. KONGRES FIZIOTERAPEUTA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM- 20.-23. listopada 2016.

“Fizioterapija – profesija budućnosti”

 

Teme Kongresa:

1. Klinička fizioterapija
2. Fizioterapija u gerontologiji
3. Fizioterapija u palijativnoj skrbi
4. Fizioterapija u turizmu
5. Suvremene tehnologije u fizioterapiji -
humana tehnologija
6. Teorija fizioterapijske znanosti
7. Slobodne teme

Tijekom Kongresa bit će održane radionice i
okrugli stolovi.
Službeni jezici Kongresa: hrvatski i engleski

Rok za predaju sažetaka radova:
30. lipnja 2016.
Rok za predaju cjelovitih radova:
31. srpnja 2016.

 

Informatička podrška:
Saša Pović, mag. physioth.

Tajnica Kongresa: 
Marinela Jadanec, mag. physioth.
e-mail: kongres.vodice@gmail.com

Tehnički organizator agencija “Filida”

Kontakt: Ana Krizmanić Mikolčević
tel. 01/4616 520,
e-mail: ana@filidatravel.hr

Link na službenu stranicu kongresa;

http://www.hzf.hr/vodice/naslovnica.html